Fri, 02 Jul | Park Teplice nad Metují

MTB Trilogy KIDS 2020

Kids can race too, of course. Their MTB Trilogy is composed of 3 stages in three days. The first and second stages are pure MTB races, the third stage is "bike-biathlon". Small bikers throw tennis balls to bike-bottles during the race and the goal is to strike the most bottles. Winners ceremony (3 best in every category) will be after every stage (so daily). As well as the 3 best will be decorated in overall results of MTB Trilogy KIDS, so all 3 stages together. Who can not pedalling by bike, they can ride by Kickback scooter in a special category.
Zakázat přihlašování
MTB Trilogy KIDS 2020

Čas a lokace

02 Jul, 10:00 CEST – 06 Jul, 20:00 CEST
Park Teplice nad Metují, 549 57 Teplice nad Metují, Czechia

O akci

Kids can race too, of course. Their MTB Trilogy is composed of 3 stages in three days. The first and second stages are pure MTB races, the third stage is "bike-biathlon". Small bikers throw tennis balls to bike-bottles during the race and the goal is to strike the most bottles.

 

Winners ceremony (3 best in every category) will be after every stage (so daily). As well as the 3 best will be decorated in overall results of MTB Trilogy KIDS, so all 3 stages together.

 

Who can not pedalling by bike, they can ride by Kickback scooter in a special category.

Zakázat přihlašování

Sdílejte

  • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

  • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizaci závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

  • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.

  • Pokud jsem mladší 18 let doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s mou účastí.

  • Zavazuji se používat veškeré bezpečnostní vybavení, které je dáno charakterem horské cyklistiky (přílbu apod.).

  • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

  • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku, týmu nebo města na výsledkové listině akce. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona. 

  • Přihlášením potvrzuji, že znám všechny podmínky účasti na akci a údaje jsem vyplnil pravdivě a úplně.