Fri, 03 Jul | Park Teplice nad Metují

MTB Trilogy KIDS Camp 2020

MTB Trilogy KIDS Camp 2020 is prepare for kids for improving their technical bike skills under the leadership of Vlasta Kabelac Cihacek. Young bikers will learn new bike skills every day of MTB Trilogy stages (JUL 3-7, 2020). All sessions will be finished the stages of MTB Trilogy KIDS 2020.
Zakázat přihlašování
MTB Trilogy KIDS Camp 2020

Čas a lokace

03 Jul 2020, 09:00 CEST – 05 Jul 2020, 19:00 CEST
Park Teplice nad Metují, 549 57 Teplice nad Metují, Czechia

O akci

 Děti od 8 do 14 let budou rozděleny podle věku, technické a fyzické vyspělosti do skupinek po 4-–6 jezdcích na instruktora, aby se co nejvíce mohli ve svých bikových dovednostech zdokonalovat.Na konec každého výukového dne děti budou startovat na MTB Trilogy KIDS, aby v praxi vyzkoušely nově nabité bikové dovednosti.

PROGRAM dne:

 • 9:00–12:00 – dopolední výuka techniky jízdy na biku
 • 12:15–13:00 – oběd
 • cca 13:00–16:00 odpolední výuka
 • 17:00 – MTB Trilogy KIDS
 • 18:30 – vyhlášení výsledků

Program je předpokládaný, může se v průběhu akce nepatrně lišit podle aktuální situace (zdatnost dětí, počasí...)

CENA:3denní příměstský kemp: 7 000 Kč

 • 3 dny výuky techniky jízdy
 • 3 dny polopenze (oběd + svačina před závodem)
 • startovné na celé MTB Trilogy- KIDS
 • účastnické tričko

​​1denní kemp: 2 500 Kč

 • 1 den výuky techniky jízdy
 • 1 den polopenze (oběd + svačina před závodem)
 • startovné na 1 etapu MTB Trilogy- KIDS
 • účastnické tričko
Zakázat přihlašování

Sdílejte

 • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

 • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizaci závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci. Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.

 • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.

 • Pokud jsem mladší 18 let doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s mou účastí.

 • Zavazuji se používat veškeré bezpečnostní vybavení, které je dáno charakterem horské cyklistiky (přílbu apod.).

 • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.

 • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku, týmu nebo města na výsledkové listině akce. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona. 

 • Přihlášením potvrzuji, že znám všechny podmínky účasti na akci a údaje jsem vyplnil pravdivě a úplně.